Sikre Løft – workshop 23. mars 2020

Sikre Løft – workshop 23. mars 2020

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg – SfS BA – skal etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe med fareområdet løfteoperasjoner.

Som oppstart av arbeidet inviterer vi næringen til en workshop om sikre løft 23. mars 2020

Hensikten med workshopen er å

  • belyse utfordringer knyttet til sikre løft
  • høre hva næringens ulike aktører oppfatter som viktigst å ta tak i
  • gi retning og eventuelle prioriteringer for arbeidsgruppens arbeid
  • etablere arbeidsgruppe(r)

Les mer om workshopen her:  Workshop – Sikre løft