Europeisk veiledning til risikoforebygging på små fiskefartøyer

Denne veiledningen er utarbeidet for å forebygge risiko på små fiskefartøyer og for alle som arbeider der slik at både fartøyer og mannskap kommer seg trygt i havn.

Med tanke på at disse fartøyene står for om lag 80 % av EUs samlede fiskeflåte og at antallet dødsulykker, personskader og forlis er uakseptabelt høyt, er denne veiledningen svært viktig når det gjelder å forebygge risiko og beskytte fiskerisamfunnene som sådan.

Veiledningen omhandler området

  • vinsjer, kraner, tau og løfteredskapside 94, og
  • håndsignaler og arbeidsutrustning på side 157

Last ned hele veiledningen på www.osha.europa.eu