– Vi kan ikke ha et PTIL slik det fremstår i dag

KRONIKK av Owe Ingemann Waltherzøe, tidligere hovedverneombud i Statoil.

Jeg har tidligere tatt til orde for å reformere petroleumstilsynet, PTIL. Å legge ned PTIL var en spissformulering myntet på overskriftene i avisene. Men jeg mener fortsatt at vi ikke kan ha et PTIL slik det fremstår i dag. Dette fordi tilliten til tilsynet er sterkt svekket. Ikke bare fra det politiske miljøet, fra samfunnet, fra arbeidsgivere, men særlig fra de ansatte offshore.

Tillitsvalgte og hovedverneombud forteller om hvor frustrerte de er fordi de ikke føler noe som helst engasjement eller drahjelp fra PTIL når de henvender seg dit. Vi snakker her om den svake part. Den parten i bedriften som ikke har tilgjengelig en juridisk avdeling, de som ikke har tilgjengelig midler til å forutberegne og regne på kompliserte risikokalkyler. Denne parten må basere seg på lang erfaring og sunn fornuft. Og sunn fornuft er vel ikke akkurat et fremtredende trekk ved bedrifter som gang på gang har vist seg tilliten uverdig.

Les hele kronikken på https://enerwe.no