Regjeringen lover 65 millioner mer til yrkesfag

Yrkesfagpakken består av 25 millioner kroner til flere studieplasser, 13,6 millioner kroner til rekruttering av flere lærebedrifter, ti millioner kroner til lektor 2-ordning for yrkesfag og ti millioner kroner til desentralisert yrkesfagutdanning.

I tillegg settes det av midler til tiltaket Yrkesfagenes år og en hospiteringsordning.

Les mer om dette «løftet» for yrkesfagene på www.bygg.no