Det vi trodde skulle skje om 10-15 år, det skjer allerede nå

Autonome maskiner, biler og skip er på full fart.

Autonome skip følger som en logisk konsekvens av økt digitalisering.

EU satser hardt og med Finland som et spesielt pågående land. I Singapore er myndighetene frampå og vil etablere soner for testing av autonome skip.

Til stor glede for rederi, verft, utstyrsleverandører og forskningsmiljøer, er de norske myndighetene ikke bare til stede og lytter, de vil være pådrivere.

Lite innovasjon i lovverket

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen er ikke noe mindre pågående. Men han kom med en selverkjennelse:

– Det er ingenting i regelverket i dag som stimulerer til utvikling av ny teknologi, sa han, til forsiktig latter fra de 120 frammøtte.

Han lover at Sjøfartsdirektoratet likevel skal være en positiv aktør, selv om han benyttet anledningen til å peke på klare utfordringer, blant annet «cyber security».

Les mer om framtiden som er her nå på www.tu.no