Viktig avklaring av HMS-ansvaret

Den domfelte ansatte – en truckfører – hadde ikke truckførerbevis, og trucken var ikke godkjent.

Daglig leder hadde ikke orden på HMS-arbeidet i bedriften.

Begge er dømt for uaktsomhet under særdeles skjerpende omstendigheter. Lagmannsretten peker blant annet på at det ikke gjennomført kartlegging og risikovurdering av lasting og lossing av varer.

Basert på forklaringen til daglig leder legger lagmannsretten til grunn at «HMS-arbeidet i bedriften i hovedsak besto av en stående oppfordring til alle ansatte om å være forsiktige i arbeidet og bruke verneutstyr».

Dommen i lagmannsretten er også viktig fordi den bidrar til å etablere ny rettspraksis. 

Les mer om dommen og ulykken her på www.budstikka.no