Oppdrettsnæringen må lære sikkerhet fra offshore, romfart og flyindustrien

Fra 20. november i fjor åpnet Nærings- og fiskeridepartementet for søknader om såkalte utviklingstillatelser.

Det vi si at prosjekter som utvikler nye teknologiske løsninger, får gratis konsesjoner som senere kan omgjøres til kommersielle tillatelser.

Gigantmerd

Så langt er det bare Salmars datterselskap Ocean Farming som har fått innvilget sin søknad.

Sikkerhetsløsninger

Avtroppende instituttleder for marin teknikk ved NTNU, Harald Ellingsen understreker at de nye anleggene er nødt til å ha et helt annet og atskillig strengere sikkerhetsregime enn konvensjonelle anlegg.

Les mer på www.tu.no