Sjøfartsdirektoratet innfører elektronisk skjema

Første tilsyn etter lansering av nytt elektronisk skjema for begjæring om tilsyn

Skjema for begjæring om tilsyn på fartøy er nå lansert på ny elektronisk plattform. Det første tilsynet ble gjennomført sist uke i Bergen.

Sjøfartsdirektoratet lanserte nytt elektronisk skjema «KS-0115 Begjæring om tilsyn på fartøy» den 2. januar 2017.

Fra den dato har også muligheten for å begjære tilsyn på papirskjema gått ut.

Les mer om Sjøfartsdirektoratets overgang til elektronisk dokumentasjon på www.sjofartsdir.no