Arbeidsmiljøtilstanden i Norge-Arbeidstilsynet med tre nye rapporter

Arbeidsrelatert kreft, vold og trusler mot lærere, sykefravær i helsesektoren, useriøse og kriminelle aktører i arbeidslivet og kunstig intelligens. Dette er noen av faktorene som Arbeidstilsynet mener preger det norske arbeidslivet.

Tre nye kunnskapsrapporter fra Arbeidstilsynet viser hvordan vi ser på arbeidsmiljøtilstanden i norsk arbeidsliv og hvilke problemer vi mener peker seg ut – både på kort og litt lengre sikt.

Rapportene er viktige kunnskapsunderlag for Arbeidstilsynets arbeid.

– Vi bruker denne kunnskapen for å prioritere hvilke tema og næringer vi bør fokusere på i vår aktivitet. Samtidig ønsker vi å dele den kunnskapen vi har om utviklingen i arbeidsmiljøet, slik at andre også kan bruke den, sier Monica Seem, som er avdelingsdirektør for Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet.

Hun nevner blant annet partene i arbeidslivet, bedriftshelsetjenester, andre myndigheter og virksomhetene selv.

– Det kan bidra til at alle gode krefter drar i samme retning i arbeidet med å sikre at norske virksomheter jobber godt med eget arbeidsmiljø.

Rapportene belyser arbeidsmiljøtilstanden fra ulike vinkler

De tre rapportene er:

  • Risikobilde beskriver hva som er de mest alvorlige og omfangsrike arbeidsmiljøutfordringene i norsk arbeidsliv.
  • Signal presenterer erfaringer fra Arbeidstilsynets inspektører. De beskriver arbeidsmiljøutfordringer i ulike næringer, og utfordringer med arbeidslivskriminalitet de møter i sitt arbeid.
  • Utsikt presenterer utviklingstrekk og drivere som sannsynligvis vil være viktige i fremtidens arbeidsliv og arbeidsmiljø de nærmeste tiårene.

– Rapportene baserer seg på ulike kilder til kunnskap og belyser arbeidsmiljøtilstanden fra flere vinkler, sier Seem.

Les rapportene og nyhetsmeldingen HER