Yrkesdykkere under arbeidsmiljøloven

Publisert 18.05.2021

En lovendring innebærer at all innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven. – Dette er godt nytt for sikkerheten til yrkesdykkerne, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Illustrasjon som viser både hva som skjer under og over vann under yrkesdykking. Over vann løfter en kran rørdeler ned til en yrkesdykker som jobber under vann. Illustrasjon

INN I ARBEIDSMILJØLOVEN: All innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven, uavhengig av om det dykkes fra for eksempel en kai eller et skip. (Illustrasjon: Arbeidstilsynet)

Dykking er et risikoutsatt yrke med mange ulykker med alvorlig utfall, viser tall fra Arbeidstilsynet. Regjeringen fulgte opp Arbeidstilsynets anbefaling om å legge innaskjærs yrkesdykking inn under arbeidsmiljøloven, og nå er lovforslaget formelt vedtatt.

– For Arbeidstilsynet har det vært viktig at regelverket bidrar til å redusere risikoen for ulykker. Å få jobbe helhetlig med yrkesdykking bidrar til å øke sikkerheten for dykkerne, sier Vollheim. 

Klikk og les mer her