Veiledning om hvilke krav som gjelder når fartøy skal slepe

Hvilke fartøy kan brukes til sleping?

For fartøy på 8 meter eller mer skal være sertifisert (sertifikat eller fartøysinstruks) for slep. Dersom andre fartøy har behov for å slepe, eller det er ønskelig å slepe utover eventuelle begrensninger som er gitt i sertifikatet eller fartøyinstruksen til slepebåten, må det søkes om dispensasjon fra relevante krav som setter begrensninger for skipet som skal slepe.

Fartøy under 8 meter

Spesielt for fartøy under 8 meter som ikke er omfattet av sertifikatforskriften eller 24-meterforskriften4nevnes skipssikkerhetsloven § 9 om at et skip skal være prosjektert, bygget og utrustet på en slik måte at det ut fra skipets formål og fartsområde gir betryggende sikkerhet for liv og helse, miljø og materielle verdier. I tillegg viser vi til forskrift 16. desember 2016 nr. 1770 om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv. og forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip.

Definisjon av «sleping»

Sertifikatforskriften6 § 32 (2) definerer «sleping» som «sleping eller skyving av en eller flere gjenstander». Buksering, eller det å ha et fartøy eller en farkost på siden av sitt eget skip, vil også regnes som «sleping». Den samme definisjonen er brukt i 24-meterforskriften7 § 4 f).

Les mer om ulike regler for sleping og last ned skrivet fra www.sdir.no