Uten stillasarbeiderne stopper oljebransjen.

Tidspress og status

I forrige uke publiserte Petroleumstilsynet en rapport etter et omfattende tilsyn med en rekke aktører innen stillasbransjen.

Her kom det frem at det er et knippe utfordringer som Ptil mener det bør tas tak i. Blant annet pekes det på formidling av HMS, varierende kvalitet innen opplæring, mangelfull bestiller- og brukerkompetanse, samt at rammebetingelsene for bransjen kan være utfordrende.

Opplæring

Det er også utfordringer knyttet til opplæring. En ny standard for opplæring skal være klar i løpet av våren og en ny lærebok i stillasfaget var klar i 2015. Begge disse vil hjelpe til med å legge rammene for bedre opplæring, sier Petroleumstilsynets pressekontakt, Eileen Brundtland.

Les mer på tu.no

Slik vil de droppe stillas og klatring offshore

Les om bruk av droner i stedet for stillas her på tu.no