Høring om gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om lov- og forskriftsendringer som skal gjennomføre håndhevingsdirektivet i norsk rett.

Direktivet stiller krav til EØS-statene om bedre informasjon om det nasjonale regelverket til utenlandske virksomheter og arbeidstakere.

Høringsfristen er 18. april 2016.

Les alt om høringen på arbeidstilsynet.no