Unge om fremtidens arbeidsliv

Arbeidslivet er i endring.

Automatisering og digitalisering vil føre til at mange arbeidsplasser forsvinner og at nye kommer til.

En fersk undersøkelse blant fremtidens arbeidstakere viser at en forutsigbar arbeidssituasjon og et trygt og sikkert arbeidsmiljø er viktigere for dem enn å gjøre karriere.

Forutsigbarhet og trygghet fremfor karrierejag

Selv om arbeidslivet endrer seg, ser noen fremtidsønsker ut til å holde seg stabile. Forholdene de kommende arbeidstakerne betrakter som viktigst, er:

  • Personlig utvikling og læring

Forventer nye yrker og ny kompetanse

En annen tendens i undersøkelsen er de unges forventninger til en fremtidig arbeidsplass: over halvparten forventer å tilegne seg kunnskap og kompetanse som kan brukes videre i arbeidslivet. Samtidig svarer en av tre at det vil være ideelt å skifte arbeidsplass innen fem år.

  • Tre av fire tror nye jobber som vi ikke har tenkt på i dag, vil dukke opp.
  • Sju av ti tror det vil være større krav til å være konstant pålogget og tilgjengelig.
  • Seks av ti tror at stadig flere vil motta jobboppdrag via en app på telefonen.
  • To av tre tror at mange av dagens yrker vil forsvinne.

Les mer om undersøkelsen iverksatt av Arbeidstilsynet.