Avsluttet høring om arbeidsmiljøforskriftene – september 2016

Ved høringsfristens utløp hadde det kommet inn 8 høringssvar, hvor bl.a. Lifting & Safety International AS hadde en kommentar om endring vedr. mobilkraner i §10-3 i Forskrift om utførelse av arbeid.

Les høringsbrev og høringssvar på Arbeidstilsynets hjemmeside.