Ulykke i forbindelse med sertifisering av kran

Mann satt fast i kran 22 meter over bakken