Ti trinn for en bedre vernerunde

Er det på tide å gå vernerunden?

Følg de ti punktene under og kryss av for de viktigste arbeidsmiljøspørsmålene på din arbeidsplass. Med dette som grunnlag kan du siden ta de riktige grepene.

  • Ta med de rette personene
  • Velg riktig tidspunkt
  • Dokumenter alt
  • Hva har hent siden sist?
  • Bruk gode hjelpemidler
  • Spør hvordan de ansatte har det
  • Gå gjennom det fysiske miljøet
  • Se over arbeidslokaler og hjelpemidler
  • Utvid perspektivet
  • Se framover

Se hele nyhetsmeldingen fra www.hmsmagasinet.no