BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR – REVIDERT 2018

Vår populære HMS-bok er i utgave 5 – 2018 revidert og oppdatert med alle endringer i lover og forskrifter  pr.  januar 2018.

Boka har 9 kapitler og 136 sider med bl.a.:
–  Siste endringer i regelverket
–  Utvidet informasjon om regelverk for
«Arbeid i høyden» og stillas


–  Nytt om HMS-kort
–  Informasjon om Overtredelsesgebyr OTG

–  Oversikt over krav til sikkerhetsopplæring

–  Oversikt over regler med krav til kontroll og vedlikehold

–  Status om løft av personer mer arbeidsutstyr
–  Eksempel på arbeidsutstyr som krever
dokumentert sikkerhetsopplæring

Klikk og se utdrag fra boka her

Bestill bok og oppgrader instruktørmateriell på Materiellportalen.no