Strengere strafferammer i AML

Endringer i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli 2015

Strafferammen for brudd på arbeidsmiljøloven økes fra fengsel i tre måneder til ett år, og fra to til tre år ved særlig skjerpende omstendigheter.

Endringene gjelder følgende områder:

  • midlertidige ansettelser
  • arbeidstid
  • aldersgrensene i arbeidsmiljøloven
  • straff
  • kollektiv søksmålsrett

Les mer på Regjeringen.no