ID-kort blir til HMS-kort

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen til HMS-kort, slik at navnet blir mer knyttet til kortets formål.

Endringen trer i kraft straks, men får ingen praktisk betydning for de som har gyldig kort.

Se nyheten fra Regjeringen.no

Les mer på Arbeidstilsynet.no