Slik vil Sanner og co løfte yrkesfagene i 2020

Tidligere og mer yrkesspesialisering, nye utdanningsprogrammer og større innflytelse fra næringslivet er oppskriften regjeringen har kommet fram til for å få flere til å velge og fullføre yrkesfag.

– Dagens yrkesfag har noen svakheter. Det ene er at elevene kommer for sent i gang med spesialisering, de får ikke nok kunnskap i faget før de skal ut i lære. Enkelte av utdanningsprogrammene er for vide, og elever i svært ulike fag må følge samme læreplaner fra første år. En del elever opplever at kompetansen de har, ikke er etterspurt, og sliter med å få læreplass eller jobb etter fullført utdanning.

Les mer om å «løfte» yrkesfagene på www.bygg.no

Les også artikkel om at BNL ser positiv på endringer i tilbudsstrukturen i yrkesfagene.