Akvakultur – et av Norges mest risikable yrker

Hvorfor satsing i denne næringen

Ansatte i akvakulturnæringen har et av Norges mest risikable yrker. Ifølge SINTEF er det kun fiskere som har et farligere yrke enn de som arbeider innen akvakultur, både når det gjelder faren for å skade seg på jobb og faren for å omkomme på jobb

Om Arbeidstilsynets arbeid

Arbeidstilsynet skal i 2018-2019 prioritere aktivitet overfor hav- og kystbaserte virksomheter, samt virksomheter som er registrert som tjenesteytere innen hav- og kystbasert akvakultur. Dette er virksomheter som ofte opererer i grenseflaten mellom landbasert og sjøbasert aktivitet.

Denne type virksomhet er økende, og mange har for liten kunnskap om det gjeldende HMS-regelverket.

Les om Arbeidstilsynets fokus på akvakulturnæringa her på www.arbeidstilsynet.no

LSI har utarbeidet egen lærebok for bruk av kraner og løfteredskap i Havbruksnæringen, som også inneholder en egen del om HMS-regelverket.

Les nyhetsmelding og se utdrag fra boka her.