Skader i Bygg og anlegg – 2015

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg.

Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått.

– Kunnskapsbasert forebygging er særdeles verdifullt for å kunne rette innsatsen der hvor den gir størst og mest gjennomgående effekt.

Unge arbeidstakere er spesielt utsatt og det er mange innleide og utenlandske arbeidstakere blant de skadde.

Viktige anbefalinger

  • gi god opplæring
  • operative ledere må være til stede
  • følge opp at arbeidet foregår sikkert
  • organisering og ansvarsforhold må være klare
  • iverksett forebyggende tiltak rettet mot unge arbeidstaker

Les nyhetsmeldingen fra Arbeidstilsynet her.

Last ned rapporten «Skader i bygg og anlegg – 2015»