Lederne jobber mot null skadde og null omkomne

Et viktig tiltak på veien videre vil være å samle toppledere for å diskutere hvordan arbeidet man kan forsterke arbeidet med charteret.

– Vi ser for oss en samling med toppledere fra alle deltakerne i charteret (Arbeids- og sosialdepartementet, byggherrene, de prosjekterende, de utførende og fagforeningene).

Her ønsker vi en videre forpliktelse til charteret «versjon 2.0». Etter samlingen kan det være aktuelt å følge opp med møter og samlinger hos alle aktørene, sier Sandberg.

Tallene man vil ha ned

Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygg- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring undertegnet i 2014.

Dette er et forpliktende samarbeid for at alle skal komme like hele hjem fra jobb – hver dag. Myndigheter og representanter for alle ledd i bygg og anlegg har undertegnet charteret.

Les mer på www.at.no