Sjøfartsdirektoratet møtte havbruksnæringa på Aqua Nor

For første gong stilte Sjøfartsdirektoratet med eigen stand på havbruksmessa Aqua Nor. Det var det mange i næringa som visste å dra nytte av.

People visiting NMAs stand at Aqua NOR
Sjøfartsdirektoratets messestand blei godt besøkt.
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

– Standen vår var veldig godt besøkt. Mange hadde spørsmål om forskrifta for mindre lasteskip som er under revidering. Mange lurte også på dette med grensegangen mellom vår og Arbeidstilsynet si rolle når det gjeld tilsette i havbruksnæringa, fortel Elisabeth Vaagen i Sjøfartsdirektoratet.

Arrangerte miniseminar

For å informera næringa om det pågåande arbeidet med å revidera forskrifta om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, inviterte direktoratet til eit eige miniseminar. Der viste dei denne presentasjonen, som viser forslag til nokre av endringene som er tenkt i samband med revisjon av forskriften.

På miniseminaret blei det også informert om nye sertifikatkrav til mannskap på mindre arbeidsbåtar og ulykkesbildet i næringen og risiko.

– Oppmøtet var veldig bra, og vi fekk mange gode innspel og spørsmål frå salen, seier Vaagen.

Les mer ….KLIKK HER

 

Les mer om regelverket hos både Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet i vår lærebok.

Regelverk - Tilsynsmyndigheter

Læreboka er spesielt utarbeidet for kranførere, men vil også være et svært nyttig oppslagsverk for bl.a. Kranfører, Arbeidsgivere, HMS-ansvarlige, sakkyndige virksomheter, kontrollforetak, leverandører, rederier og tilsynsmyndigheter.

Læreboka har 240 sider fordelt på 15 kapitler, og inneholder tilsammen 580 fargebilder og illustrasjoner om bruk av fastmonterte hydrauliske kraner.

Se utdrag fra boka 

Boka bestilles på 
Materiellportalen.no