Simulator i sikkerhetsopplæringen

Utviklingen av simulatorer går for fullt!

Opplæringsvirksomheter som gjennomfører sikkerhetsopplæring ser nå på simulator som et godt supplement i sikkerhetsopplæringen på kran, truck og maskin.

Her kan du lese og se simulatorene som to svenske selskaper har utviklet:

Oryx

Tenstar