Forelegg mot firma etter dødsulykke

Mannen døde av kvelning etter at han sank ned i salthaugen

52-åringen sto oppå haugen med veisalt da han sank nedi og døde. Nå vil statsadvokaten gi forelegg til bedriften Saltimport AS på 200 000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven.

Vi mener at bedriften i tidsperioden april til medio oktober i fjor ikke foretok de risikovurderinger som var nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø knyttet til å jobbe ved og i salthaugene.

Det er heller ikke gitt tilstrekkelig opplæring knyttet til disse arbeidsoppgavene. Dette er i strid med arbeidsmiljøloven, sier Sandøy.

Les mer på adressa.no