Sakkyndig kontroll – utsettelse av frist for kontroll hver 12. mnd.

Arbeidstilsynet gir følgende råd

I forbindelse med korona-utbruddet kan en sakkyndig kontroll utsettes, slik at den blir utført etter et lengre tidsintervall enn hver 12. måned som regelverket i utgangspunktet krever.

Forutsetningen for dette er at:

  • en sakkyndig kontrollør ikke er tilgjengelig på grunn av korona-utbruddet, eller
  • en sakkyndig kontrollør ikke kan utføre kontrollen på grunn av korona-utbruddet (egen sykdom/karantene, reiserestriksjoner med mer), eller at
  • kontrollen ikke kan gjennomføres som en enkeltpersons-kontroll uten direkte kontakt med personell i den kontrollerte virksomheten

I tillegg må denne forutsetningen være på plass for å utsette den årlige kontrollen:

  • Arbeidsgiver må iverksette nødvendige tiltak for kontroll og feilretting, se forskrift om utførelse av arbeid § 12-5.

Merk at nødvendige hygieneregler må innføres hvis det gjennomføres enkeltpersons-kontroll.

Ikke nødvendig med dispensasjon

Virksomheten som utsetter kontrollen trenger ikke søke Arbeidstilsynet om dispensasjon for utsettelsen.

Vilkåret for å utsette den årlige kontrollen er generelt gitt i forskrift om utførelse av arbeid § 13-2 andre ledd.

Les om sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr her:
Kontroll utført av sertifisert sakkyndig virksomhet

 

 

Lær mer om regelverk for sakkyndig kontroll i våre E-læringskurs: