Regelverk om Løfteanordninger i Sverige

Regelverk og bestemmelser for bruk og kontroll i Sverige finnes på Swedacs webside under Lyftanordningar.

Se regelhenvisninger på Swedac.se