Bok 1.1 HMS Bruk av arbeidsutstyr – revidert 2015

Vår populære HMS-bok er nå revidert og oppdatert med alle endringer i lover og forskrifter i 2014, og med endringene som trådte i kraft 1. januar 2015.

De største endringene gjelder i Arbeidsmiljøforskriftene om Arbeid i høyden og Arbeid med løfteutstyr.

USB-kort for Instruktører med PDF og Powerpoint er oppdatert, og leveres til oppgraderingspris for de som har instruktørmateriell fra før.

Les omtale i Ingeniørnytt

Bok1.1 HMS Bruk av arbeidsutstyr 4. utg. 2015

 

 

 

 

 

 

Bestill boka på Materiellportalen.no