Produsenten av byggeplassheis peker på mulig årsak til ulykken i Sverige.

Hisstillverkaren pekar ut möjlig orsak

Brottsutredningen utvidgas efter hissolyckan och företaget som tillverkat hissen ser brister i hur installationen utförts.

Det står ännu inte klart vad det var som orsakade den dödliga bygghissolyckan i Sundbyberg. Statens haverikommission meddelade på tisdagen att de kommer att utreda händelsen och att de har inlett inledande utredningsåtgärder.

Förutom haverikommissionen, är också polisen och tre seniora experter från Alimak Group på plats för observation av olycksplatsen.

Hisstillverkaren Alimak meddelar på onsdagen i ett pressmeddelande att de funnit en väsentlig avvikelse från installationsinstruktionen.

Alimak har inte utfört installationen av hissen, som är av modell Alimak Scando 650, men de har efter observationen upptäckt brister vid montering på arbetsplatsen. Företaget skriver att de konstaterat att två av de mastsektioner som ska hålla hissen på plats inte har varit ihopbultade, vilket kan vara orsaken till att hisskorgen föll ner till marken.

– Vid installation finns en installationsmanual med tydliga instruktioner. I tillägg finns en operatörs- och underhållsmanual som även inkluderar dagliga säkerhetskontroller för att säkerställa att hissen fungerar som avsett. Jag vill återigen betona vikten av att de instruktioner som medföljer produkten följs vid installation och användning, säger Alimak Groups vd Ole Kristian Jødahl.

Förundersökningsledare Gunnar Jonasson vill ännu inte kommentera hur han bedömer uppgifterna som Alimak lämnat. Däremot meddelar Åklagarmyndigheten att förundersökningen har vidgats till att omfatta ytterligare två fall av arbetsmiljöbrott. Detta ska gälla framkallande av fara för annan.

– De nya brottsmisstankarna handlar om två personer som undgick att följa med hissen i fallet, säger senior åklagare Gunnar Jonasson, som är förundersökningsledare.

Läs mer om hur byggjättarna i Sverige agerar efter händelsen.

Les nyhetsmeldingen fra www.entreprenad.com —HER