Høring på revidert Norsok R-005:2023 – Frist 31. januar

NORSOK R-005 er revidert og på høring

NORSOK R-005 Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land, utgave 2, er nå lagt ut for offentlig høring. Høringen lukkes 31. januar 2024.

Publisert 

Flere personer i et møteromFoto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

NORSOK R-005 ble sist utgitt i 2007 og er nå i en revisjonsprosess. Standarden gjelder sikker bruk av løfte- og transportutstyr som benyttes i forbindelse med operasjoner i petroleumsvirksomheten på land. Standarden gjelder ikke for manuelle løft der det ikke benyttes løfteutstyr. Den dekker ikke bruk av fallsikringsutstyr. 

Den nye utgaven inkluderer endringer som aktører i bransjen har videreutviklet siden revisjon 1, samtidig som den tydeliggjør nye utstyrskategorier som standarden vil brukes til.

Endringer fra Revisjon 1, juli 2007, er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig med revisjonsmarkering.

Gi dine høringskommentarer

Du kan lese gjennom forslaget, som benevnes «prNORSOK R-005:2023», i vårt høringssystem.

Der kan du skrive dine kommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Frist for kommentarer er 31. januar 2024.

For å få tilgang til høringsforslaget, må du logge inn. Du oppretter brukerprofil første gang du bruker høringssystemet. Det gjør du nederst på denne siden: kommentere.standard.no

Om du allerede har bruker i høringssystemet, kan du gå direkte til høringsforslaget prNORSOK R-005:2023.

LSI-kommentar: Nytt er bl.a at det er krav til fagbrev for kranfører som betjener lastebilkran med kapasitet over 80 tonnmeter.

Les og kommenter standarden her