Personskader på norsk sokkel 2004-2015

Petroleumstilsynet sin statistikk over antall personskader på faste og flyttbare innretninger for perioden 2004-2015 er nå klar.

Se statistikken på ptil.no