HMS-kortet – Dette vil BNL endre

BNL har også levert sine innspill til departementet, og foreslår blant annet at de følgende punktene kommer med:

  • At HMS-kortet skal følge person
  • At kun hovedarbeidsgiver skal påføres HMS-kortet
  • At kvalifikasjoner skal påføres HMS-kortet

– Slik det er i dag, følger HMS-kortet arbeidsgiveren, slik at én person kan sitte på flere kort. Vi vil at hvert kort skal følge den konkrete arbeidstakeren, slik at det kun er ett kort per person, sier Sandnes.

Les mer om BNL’s innspill