Oppdrettsnæringen kan lære HMS av andre bransjer

Etter gårsdagens eksplosjon ved fiskeindustribedriften Aquarius, setter det fokus på at det trolig er flere felt innen sikkerhet som også oppdrettsnæringen bør tenke gjennom.

Selskapet jobber i leverandørindustrien til olje- og gass sektoren innen HMS, og leverer sikkerhetsutstyr og kursing av de ansatte. Den siste tiden har de beveget seg inn på feltet fiskeri og havbruk.

Les også: Dei store havbruksbedriftene etterspør sikkerheitsopplæring

– Olje og gass-sektoren har hatt stort fokus på HMS i mange år, og vi kan ta en del av disse erfaringen inn i havbruk. Det går spesielt på entring av tanker og hvilke farer som kan oppstå ved rengjøring av disse etc. I tillegg er det viktig å vite nok om hva skjer når fisk, fôr eller  saltvann blir stående i tanker over tid, forklarer Tonning.

Les mer på ilaks.no