Nordic Crane Group AS – deles

PRESSEMELDING:

Kynningsrud og Stangeland deler mobilkrankonsernet Nordic Crane Group AS.

2016/07/07

Kynningsrud og Stangeland deler mobilkrankonsernet Nordic Crane Group AS.

Konsernet blir delt med virkning fra 01. juli 2016.

Kynningsrud AS og Stangeland Gruppen AS som eier Nordic Crane Group AS 50/50 deler virksomheten mellom seg.

  • Kynningsrud AS overtar virksomhetene på Østlandet og hele virksomheten i Sverige gjennom morselskapet Nordic Crane Kynningsrud AS.
  • Stangeland Gruppen AS overtar virksomhetene fra Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge gjennom morselskapet Nordic Crane Stangeland AS.

Les hele pressemeldingen her