Onix Fagseminar – Våren 2024 – med Hans Chr. Elmholdt

Hans Christian Elmholdt, er en sentral person innen regelverk for HMS og kompetanseutvikling.
Elmholdt er styreleder i Lifting & Safety International AS og deltar i NOORSI-bransjegrupper med fokus på å styrke sikkerhetskulturen og kunnskapsnivået i ulike sektorer.
 • En av Norges fremste eksperter på lover, forskrifter og regler vedrørende arbeidsutstyr
 • Bistår politi, domstoler og forsikringsselskaper i forbindelse med granskning av ulykker
 • Deltar i nasjonal og internasjonal sammenheng, vedrørende standardisering og forskriftsarbeide innen fagområdet

Velkommen til Onix Fagseminar våren 2024!

Onix reintroduserer seminarer om arbeidsutstyr flere steder i Norge. Seminarene har hovedfokus på hvordan bedriftene skal etterlever lover og forskrifter i forbindelse med bruk og kontroll av ulikt arbeidsutstyr. 

Hva kan du forvente?

 • Status for lov- og regelverk pr. 2024
 • Ny Maskinforordning erstatter Maskindirektivet
 • Fokus på løft av personer med arbeidsustyr
 • Viktige myndighetskrav knyttet til bruk og kontroll av arbeidsutstyr
 • Ulykker og hendelser med arbeidsutstyr, årsaker og læring, roller og ansvar
 • Sertifisert sikkerhetsopplæring – pågående revisjon av struktur og innhold
 • Utfordringer med nye typer av arbeidsutstyr og kombinerte maskiner
 • Status og nytt rundt Onix Work

Hvem passer faseminaret for?

 • Alle typer brukere av arbeidsutstyr
 • HMS- og kvalitetsledere
 • Prosjektansvarlige og driftsledere
 • Verneombud

Se hele programmet og meld deg på fagseminar i Oslo eller Stavanger….HER.