Arbeidstilsynets årsrapport for 2023

Flere tilsyn, flere brudd avdekket i tilsyn, mer digital veiledning og rekordmange overtredelsesgebyr.
Det er noen av hovedpunktene fra Arbeidstilsynets årsrapport fra 2023.
Mann og kvinne med hjelm og refleksvest står og snakker på en byggeplass med to heisekraner i bakgrunnen

BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN: En tredel av våre tilsyn i 2023 er gjennomført med virksomheter i bygge- og anleggsnæringen, en andel som har holdt seg relativt stabil de siste fem årene. FOTO: Arbeidstilsynet.

Årsrapporten gir et innblikk i hva Arbeidstilsynet prioriterte i året som var. Følgende tre overordnede mål gjaldt for Arbeidstilsynets innsats i 2023:

  1. Virksomhetene arbeider systematisk med forebyggende arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.
  2. Virksomhetene ivaretar seriøse og anstendige arbeidsvilkår.
  3. Arbeidslivskriminalitet skal avdekkes og bekjempes.

– Det er viktig for oss å bygge innsatsen vår på fakta og kunnskap om hvor risikoen i arbeidslivet er størst. Vi mener selv vi har funnet en god balanse mellom det forebyggende arbeidet og økningen vi har mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet, sier fungerende direktør Ronny Jørgenvåg.

Les hele meldingen fra Arbeidstilsynet, og last ned årsrapporten for 2023.