Ny utgave av Opplæringsbok for Kran, Truck og Maskin

 

[twocol_one]Vi har nå utvidet vår Opplæringsbok for kran til også å omfatte truck og masseforflyttingsmaskiner.

Enkel og oversiktlig føring av kjøretimer, avsluttende prøver og utstyrsspesifikk opplæring.
Skjema omhandler alle klasser innenfor kran, truck og maskin.

Se utdrag fra boka her

Bestill boka på MATERIELLPORTALEN

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

[/twocol_one_last]
I tillegg inneholder boka:

– Norm for ”Fadderopplæring”
– Avtale om praktisk opplæring
– Skjema for dokumentasjon av utstyrsspesifikk opplæring
– Skjema for føring av timer for KRAN
– Skjema for føring av timer for TRUCK
– Skjema for føring av timer for MASSEFORFLYTTINGSMASKINER
– Eksempel på sensorskjema – Praktisk prøve
– Skjema for dokumentasjon av teoretiske og praktiske prøver for kran,
truck og maskin