Alvorlig arbeidsulykke med kjøttsag

DRAMMEN: Det har vært en alvorlig arbeidsulykke i en forretning på Brakerøya i formiddag.

Arbeidsuykken skjedde her, på Meny på Brakerøya i Drammen.

En person har skadet hånden i en kjøttsag og er kjørt til sykehus,

– Vi etterforsker om alle sikkerhetstiltak er ivaretatt. Det gjør vi i alle arbeidsulykker. I samarbeid med Arbeidstilsynet undersøker vi blant annet om riktig verneutstyr ble brukt, om personen hadde nødvendig opplæring, forklarer Gevelt.

Les mer på  www.dt.no