Ny revidert Bok 5 – Sikker bruk av traverskraner

Utgave 6 – 2017.
Boka er spesialtilpasset innholdet i opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring, Traverskran Modul 2.7, 16 timer.

Regelverksoppdateringer med bl.a:
  • Ny §10-4 om utstyrsspesifikk opplæring
  • Skjerpet krav i Arbeidsmiljøloven i Kapittel 19 – Straff
  • Omarbeidet Kapittel 18 om arbeid med løfteutstyr i «Utførelse av arbeid»

 
Pga. stor etterspørsel etter nye øvingsoppgaver til boka har vi nå utarbeidet

12 øvingsoppgaver med til sammen
92 spørsmål, med både multiple choice / multiple answers.

Oppgavene kan også distribueres kurselever som elektronisk utfyllbare pdf-filer.

 

Komplett instruktørmateriell leveres til «oppgraderingspris»
for de som har fra tidligere

.

Bestill boka og se utdrag fra boka på materiellportalen