Fjernundervisning «online» i Danmark

Undervisning «online»

Fjernundervisning blir mer og mer en vanlig del av moderne undervisning etter hvert som opplæringsvirksomheter får øynene opp for de gode mulighetene som ligger i det.

TUR-Transporterhverets uddannelser i Danmark har nå hold kurs for lærere og kurssteder som satser på denne alternative læremetoden.

Tur -forlags -fjernunderviserkursus -er -i -gang

Les mer om online undervisning på www.tur.dk