Millionbot etter arbeidsulykke

Entreprenørselskapet Relacom får 1 million kroner i bot for brudd på arbeidsmiljøloven da en av deres ansatte omkom i en arbeidsulykke i Finnmark i 2016.

Arbeidsulykken skjedde i oktober 2016 da en montør klatret opp i en stolpe for å klippe av en kabel i forbindelse med utskiftning av stolperekken. Da stolpen plutselig knakk, falt mannen 6–7 meter ned og omkom av skadene han pådro seg i fallet.

I forelegget heter det at entreprenørselskapet unnlot å sørge for at arbeidstaker ble gjort kjent med ulykkes- og helsefarer forbundet med arbeidet. Det legges også vekt på at arbeidstaker ikke hadde fått den opplæringen som var nødvendig.

Les hele saken på bygg.no