Digital registrering av sakkyndig kontroll

Digital kontroll med Bulder

Hans Olav Løen, daglig leder Bulder Verksted AS, skanner QR-koden på den nyregistrerte Kato-maskinen.

Et stort antall maskiner er allerede registrert inn i Maskinregisteret, og nå har kontrollørene hos Bulder Maskin fått opplæring i digital registrere av den sakkyndige kontrollen.

I forbindelse med utviklingen av Maskinregisteret så man at det lå langt flere muligheter i systemet enn et enkelt register over maskiner. Blant annet skjønte utviklerne hos Stiftelsen Sentralregisteret, sammen med aktører i bransjen, at den årlige sakkyndige kontrollen kunne registreres digitalt.

Dette har så langt resultert i et pilotprosjekt som har pågått siden årsskiftet og som kun har involvert noen få utvalgte kontrollører. Nå tas prosjektet ett steg videre og opplæring av et stort antall kontrollører er i full gang.

Overflødig blå-bok

Nylig var ansatte hos Bulder Maskin AS samlet i Drammen for informasjon og opplæring om Maskinregisteret og digital sakkyndig kontroll.

Les hele nyhetsmeldingen på www.bygg.no