Manglende opplæring i bruk av farlige maskiner

Etter en tre ukers tilsynsaksjon i industrien er hovedinntrykket at svært mange maskiner utgjør en reell ulykkesfare for ansatte i industrien.

Brudd på regelverket i tre av fire tilsyn

Til sammen ble det gjennomført 219 tilsyn over hele landet i de tre ukene i februar og mars  aksjonen pågikk.

Flest tilsyn ble det gjort i metallvareindustrien og trevareindustrien. Det ble gitt reaksjoner på regelverksbrudd i ca. tre av fire tilsyn. Arbeidstilsynet stanset bruken av en eller flere maskiner i 29 virksomheter.

–  Det er alltid arbeidsgivers ansvar å sørge for at maskinene er sikre i bruk. Og kravet til sikkerhet gjelder om maskinen er helt ny eller over hundre år. Eldre maskiner skal gjøres sikre ved å ettermontere verneinnretninger, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Manglende opplæring i bruk av farlige maskiner

Et annet urovekkende funn er at det i fire av ti virksomheter ikke har blitt gjennomført opplæring med særlig farlig arbeidsutstyr.

– Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte.

Riktig opplæring bidrar til at arbeidstakerne unngår ulykker og skader, uttaler direktøren i Arbeidstilsynet

Les hele nyhetsmeldingen fra www.arbeidstilsynet.no