Mange vil ha opplæring på jobben

Det ble søkt om nesten 360 millioner kroner i støtte fra Kompetansepluss denne vinteren. Det er ny rekord for tilskuddsordningen, som deler ut penger til kurs i arbeidslivet og frivilligheten.

I alt ble det sendt inn godt over 1200 søknader med ett eller flere ulike kurs. Også dette er ny rekord, heter det i en pressemelding fra Kompetanse Norge.

Kompetansepluss gir støtte til kurs for dem som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter, blant annet personer som er spesielt utsatt når roboter og annen teknologi stiller nye krav på arbeidsplassen.

Et stort behov i arbeidslivet

Les mer i nyhetsmeldingen om kompetanse i hmsmagasinet.no