LiftEx 2017 gjennomført i Storbritannia

Over 80 leverandører av kraner og løfteutstyr var tilstede på konferansen Lift Ex 2017 som ble gjennomført i slutten av november.

Se program og linker til leverandører og nyttig informasjon på www.liftex.org