Må se på rutinene ved utstedelsen av HMS-kort

Nylig kom det frem at mange i byggenæringen mangler godkjente HMS-kort.

Det stort problem for næringens bedrifter at det er tar for lang tid å få HMS-kort, og det er for mye plunder og heft ved å fornye HMS-kort, legger Lågøyr til.

Han viser til at regjeringen ikke turte å stille krav om bruk HMS-kort fra dag én i sommer.
Arbeidstilsynet må nå se på regelverket rundt HMS-kort – slik at vi nå sørger for at det virkemiddelet vi har som er faktisk er bra, blir så bra som det kan bli.
Les mer om HMS-kortet på www.bygg.no