Isachsen vant HMS-pris

Sikkerhet på arbeidsplassen, er jobb nummer én.

HMS er ikke først og fremst noe du vedtar, men noe du gjør. Nettopp derfor er det så viktig at det operative HMS-arbeidet – det som hver dag foregår på utallige norske anleggsplasser, følges opp.

Hver enkelt person og dennes innsats betyr noe.

Hver gang noen tar litt ekstra ansvar, drives utviklingen fremover.

Les mer på www.bygg.no