Les KOMPASS nr. 4 med rapport om ulykker innen Bygg og anlegg

Arbeidstilsynet

Flere ulykker i bygg og anlegg skjer utenfor bygge- og anleggsplassen

Publisert 16.11.2023

Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet. En ny rapport viser at en vesentlig andel av dødsulykkene de seks siste årene, har skjedd utenfor selve bygge- og anleggsplassen.

Skitne hender som holder et rør

ULYKKESUTSATT BRANSJE: I gjennomsnitt har åtte personer omkommet i næringen per år de siste ti årene. FOTO: Arbeidstilsynet

I 2022 døde åtte arbeidstakere og det ble registrert 2858 arbeidsskader i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. I gjennomsnitt har åtte personer omkommet i næringen per år de siste ti årene. Det viser rapporten «Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2023», som er utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Rapporten bidrar til å se utvikling over tid og å identifisere problemområder en bør fokusere på for å redusere ulykkesrisikoen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Ulykker ved lasting, lossing og transport

I årets rapport er det gjort en analyse av 122 ulykker i forbindelse med lasting, lossing og transport.

– Vi valgte å se nærmere på arbeidsoperasjoner som ikke nødvendigvis finner sted på bygge- og anleggsplassen, da vi ser at en vesentlig andel av dødsulykkene skjedde på andre steder enn på bygge- og anleggsplasser, sier Vollheim.

Les hele nyhetsmeldingen HER

Her kan du laste ned hele rapporten – KOMPASS tema nr. 4 2023 Ulykker i bygg og anlegg (PDF)